• Home
  • Продукти и Услуги
  • IT консултации

Консултации при разработването на софтуерни решения

Ние оптимизираме бизнес процесите за да реализираме предимства като цена, гъвкавост и производителност .

На техническо ниво, повечето съвременни предприятия имат разнообразна и сложна среда за приложенията, които използват. Може да се намали сложността и да псе олучи най-високата добавена стойност от вашите ИТ системи чрез интегриране на утвърдени платформи и COTS пакети, нови приложения и браузър-базирани / мобилни front-ends. Независимо дали използвате Java / J2EE или Microsoft .NET среда, Фючър Стандартс има богат опит в предоставянето на практически, интегрирани системи в целия широк спектър от доставчици на платформи.

Успешната системна интеграция започва с ясно разбиране на бизнес процесите. Ние отделяме необходимото време за да определим къде може да бъде постигната максимална добавена стойност чрез автоматизация и самообслужване или делегация, и нашия анализ на (при) процеса на моделиране Ви гарантира, че ще получите най-добрия резултат за Вашия бизнес. Нашият екип от широко-спектърни специалисти има богат опит във всички методи за интеграция, включително и уеб услуги, SOA, J2EE и други Enterprise Service Bus (ESB)

Връзка с нас

map

Future standards