• Home
  • Продукти и Услуги
  • Техническо обслужване и поддръжка

Техническо обслужване и поддръжка

Последните проучвания показват, че технологичните компании харчат около 70% от своите ИТ бюджети за поддръжка на софтуера и коригиращи дейности.

Ние вярваме, че професионалното техническо обслужване и поддръжка е правилният начин да се редуцират ОРП (Общите Разходи за Притежаване) на системния софтуер, което гарантира правилни стъпки към полезни подобрения и оптимизация. Това не касае само отделни звена или модули а се отнася до това да сте уверени, че цялата Ви IT-инфраструктурата е рентабилна и работи гладко и безпроблемно.

Фючър Стандартс може да Ви осигури пълна и рентабилна поддръжка на ИТ системите и приложенията, които използвате, независимо дали са разработени от Нас или друга компания.

ПОСТОЯННО ТЕХНИЧЕСКО ОБЛСУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВСЯКА ЕДНА СИСТЕМА

Ние от Фючър Стандартс поставихме нови стандарти в поддръжката на софтуер. Нашите партньори знаят, че могат да разчитат на нас за бърза и надеждна услуга, когато възникне такава необходимост. Ние сме 24/7/365 на Ваше разположение.

Връзка с нас

map

Future standards