• Home
  • Сертификати

Сертификати

Качеството е от съществено значение. Ние искаме да отговаряме на това изискване изцяло. Ето защо нашите системи и процеси са тествани и сертифицирани нееднократно от водещи европейски сертификационни компании.

ISO 9001/2015

ISO 9001 е най-най-широко признатият стандарт при системите за управление на качеството. Стандартът помага на организациите постоянно да отговарят на нуждите на техните клиенти и други ключови заинтересовани страни както при доставките, така и при непрекъснатото подобряване на продуктите и услугите.

Ние от Фючър Стандартс имаме удоволствието да обявим, че бяхме успешно сертифицирани по ISO 9001, версия 2015

ISO 27001

ISO 27001 е международен стандарт за управление на ИТ сигурността, която позволява на организациите да гарантират, че техните продукти и процеси са добре съобразени с изискванията на бизнеса и неговите клиенти. Той помага на компаниите да спазват строги мерки за контрол на сигурността в рамките на компанията, както и сигурността на информацията, която преминава над границите на компанията.

Ние сме горди да обявим, че в резултат на нашите усилия да бъдем едни от най-добрите в нашия бранш, защитихме Система за управление на информационната сигурност (СУИС) 27001 сертификат (ISO 27001).

СУИС ни дава свободата да растем и развиваме иновации докато оставаме уверени, че Вашата чувствителна информация остава защитена.

ISO 20000-1

ISO 20000-1 е международен стандарт за управление на качеството, специално насочен към управление на ИТ услугите. ISO 20000-1: 2018 (най-новата версия на ISO 20000-1) предоставя набор от стандартизирани изисквания към система за управление на ИТ услуги (Service Management System - SMS). Предвид колко жизнено важни са ИТ за организациите, е от съществено значение както вътрешните, така и външните ИТ услуги да са съобразени с нуждите на Вашия бизнес и Вашите клиенти.

Сертифицирането ни по ISO 20000-1 IT Service Management гарантира, че ежедневното предоставяне на услуги от наша страна се извършва по начин, който задоволява удовлетвореността на клиентите ни чрез подобрени услуги и възможности. ISO 20000-1 също така ни помага да осигурим ефективното функциониране и доставка на ИТ услуги, които подобряват непрекъснато процесите и привличат вниманието на клиентите.

Връзка с нас

map

Future standards