• Home
  • Новини
  • Проект „Технологична модернизация в предприятието“

Проект „Технологична модернизация в предприятието“


Фючър Стандартс ЕООД подписа договор за финансиране на проект по „Технологична модернизация в предприятието“

10 Април 2023г.

logoEU1 logoPR1

На 10.04.2023 г., с подписването на Договор за финансиране BG-RRP-3.004-0932-C01 между Министерство на иновациите и растежа и ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД беше поставено началото на нов проект с изпълнението, на който производствения капацитет на предприятието ще се разшири посредством придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.

Проектът е с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 221 899.00        лв., като от тях 110 949.50лв. представляват безвъзмездна финансова помощ (50%) и 110 949.50лв. – собствено финансиране (50%).

Продължителността на проектните дейности е 12 месеца.

Основната цел на проекта е свързана с цифровизацията на производствените процеси и разширяването на производствения капацитет на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД.

Чрез изпълнението на дейностите по закупуване на новите активи ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Повишена конкурентоспособност на ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД посредством оптимизирано производство с иновативна автоматизирана технология;
  • Увеличен производствен капацитет;
  • Подобрено качество на произвежданите продукти;
  • По-кратки срокове за производство и доставка;
  • Намелени разходи;
  • Положителен ефект върху околната среда.

Връзка с нас

map

Future standards